دانشگاه جامع علمی و کاربردی - مرکز شماره 5 ساوجبلاغ   دانشگاه جامع علمی و کاربردی - مرکز شماره 5 ساوجبلاغ
جمعه, 6 شهريور 1394
 
امور کلاس ها
 • به اطلاع دانشجويان مي رساندآزمون واحدتربيت بدني بانوان استادفلاح كيش روزجمعه مورخ 1394/05/30 ساعت 13 و ورزش1 بانوان روزجمعه 1394/05/30 ساعت 14 برگزارمي گردد.

 • به اطلاع دانشجويان مي رساند كلاس استاد چاپي روز چهارشنبه مورخ 1394/05/28 برگزارنمي گرددو كلاس جبراني در روز شنبه مورخ 1394/05/31 از ساعت 14 الي 20 برگزار خواهد شد.

 • به اطلاع دانشجويان مي رساند كلاس خانم اكبري نيا روز پنج شنبه مورخ 1394/05/08 برگزار نمي گردد.

 • به اطلاع دانشجويان مي رساند كلاس خانم اكبري نيا روز پنج شنبه مورخ 1394/05/08 برگزار نمي گردد.

 • به اطلاع دانشجویان می رساند کلیه کلاسهای استاد خانعلی زاده و همچنین کلاس حسابداری بهای تمام شده 2 استادخانعلی زاده (استادتراز ) روز جمعه مورخ 1394/04/26 برگزارنمی گردد.

 • به اطلاع دانشجويان مي رساند كلاس ماشين ابزارتوليدي استاد منوچهرسرفلاح درمورخ 1394/03/02 برگزارنمي گردد.

 • به اطلاع دانشجويان مي رساند كليه كلاسهاي استاد قديري شكاري درمورخ 1394/03/01 برگزارنمي گردد.

 • به اطلاع دانشجويان مي رساندكلاس استاد ابوالفضل معدندار درمورخ 1394/03/01 ساعت 8 الي 12 تشكيل نمي گردد.

 • به اطلاع دانشجويان مي رساند كلاس نمايه سازي استاد علي اكبرسرپرست درمورخ 1394/03/01 روز جمعه تشكيل نمي گردد.

 • به اطلاع دانشجويان مي رساند كليه كلاسهاي استادمظفري درمورخ 1394/02/30 برگزارنمي گردد.

 • كلاس كارگاه كامپيوتر 2استاد ساماني پور 94/02/29 ساعت 17 تشكيل مي شود

 • به اطلاع دانشجويان مي رساندكلاس جبراني "آمار"استادسعيدجعفري سبزي روز پنج شنبه مورخ 1394/2/24 و 1394/2/31 ساعت 15:30الي 18 برگزارمي گردد.

 • به اطلاع دانشجويان مي رساند جلسه توجيهي درس كاربيني استادسيدمصطفي افتخاري روز دوشنبه مورخ 1394/2/28 ساعت 15:00 تشكيل مي گرددوعدم حضوردانشجوبه منزله حذف درس مي باشد.

 • كليه كلاسهاي بعد از ظهر استاد عزت ور روز پنج شنبه 94/2/24 از ساعت 16 الي 20 كنسل مي باشد .

 • كليه كلاسهاي صبح وظهر استاد عزت ور روز پنج شنبه طبق روال تشكيل مي گردد.

 • به اطلاع دانشجويان مي رساند كليه كلاسهاي آقاي منوچهرسرفلاح روز چهارشنبه و پنج شنبه درمورخ 1394/2/9 و 1394/2/10برگزارنمي گردد.

 • به اطلاع دانشجويان مي رساند كلاس برنامه نويسي مقدماتي استادخانم دراوي برگزار نخواهدشد.

 • به اطلاع دانشجويان مي رساند كليه كلاسهاي خانم داسدار در روز 1394/2/7 تشكيل نمي گردد.

 • به اطلاع دانشجويان مي رساندكليه كلاسهاي استاد دقيق در روز پنجشنبه 1394/2/10 برگزارنمي گردد.

 • به اطلاع مي رساندكليه كلاسهاي استادكوه خيل در روز سه شنبه 1394/2/8 برگزارنمي گردد.

 • به اطلاع دانشجويان مي رساند كل كلاسهاي استادجليل اميني روزجمعه 1394/2/4 برگزارنمي گردد.

 • به اطلاع مي رساند كليه كلاسهاي استاد مصطفوي در روز پنج شنبه برگزارنمي گردد.

 • به اطلاع دانشجويان ميرساندكليه ي كلاسهاي استادمهدي تك فلاح تا پايان روز جمعه 4 اردیبهشت برگزارنخواهدشد.

 • كلاس توجيهي درس كاربيني استاد اخلاقي كيا
  به اطلاع كليه دانشجوياني كه درس كاربيني را با استاد اخلاقي كيا اخذ نموده اند مي رساند جلسه توجيهي اين درس روز چهارشنبه 26-01-94 ساعت 17-16 برگزار مي گردد.
  غيبت دانشجو در اين جلسه به منزله حذف درس خواهد بود.
اخبار واحد آموزش
تاریخ انتشار : 4-6-1394       توسط : خانم صالحی
مهم و فوري قابل توجه دانشجوياني كه 2 ترم و بيشتر مشروط مي باشند
براي كسب تكليف جهت مجاز بودن به ادامه تحصيل تا تاريخ 07-06-94 به واحد آموزش مراجعه نمايند. در غير اينصورت عواقب اخراج به عهده دانشجو خواهد بود. قابل توجه دانشجويان گرامي (تعريف: معدل كمتر از 12 مشروط مي باشد.)
 

تاریخ انتشار : 3-6-1394       توسط : خانم صالحی
مقررات امتحاني
مقررات امتحانی
ضمن آرزوی موفقیت در امتحانات برای دانشجویان گرامی به اطلاع می رساند رعایت موارد ذیل در جلسه امتحان ضروری بوده و از تمامی دانشجویان درخواست می گردد جهت برگزاری صحیح امتحانات با رعایت قوانین مر کز را یاری نمایند. ------به همراه داشتن هرگونه وسایل الکترونیکی (موبایل .هنزفری و... حتی به صورت خاموش و بدون قصد استفاده) ممنوع بوده ودر صورت مشاهده به عنوان تقلب دانشجو ثبت خواهد شد. -------به همراه داشتن هر نوع برگه (اعم از یادداشت.چک نویس و...) در جلسه امتحان ممنوع بوده و در صورت مشاهده به عنوان تقلب دانشجو ثبت خواهد شد. ----------نوشتن هر نوع متن بر روی دست و لباس ممنوع بوده و به منزله تقلب دانشجو ثبت خواهد شد. استفاده از ماشین حساب برای امتحاناتی که استاد استفاده از آن را ممنوع نموده به منزله تقلب ثبت خواهد شد. لازم به ذكر است همراه داشتن هرگونه كيف و ساك دستي در جلسه امتحان ممنوع مي باشد.
 

تاریخ انتشار : 3-6-1394       توسط : خانم قادري
اطلاعيه آزمون كتبي درس كارگاه كامپيوتر
به اطلاع دانشجويانيكه درس كارگاه كامپيوتر را درترم تابستان اخذ نموده اندمي رساند آزمون كتبي اين درس مورخ 1394/06/05 ساعت 17:00 برگزار مي گردد.
 

تاریخ انتشار : 27-5-1394       توسط : خانم آذردار
اطلاعيه تاريخ و ساعات برگزاري معرفي به استاد شهريور 94
كليه دانشجوياني كه معرفي به استاد شهريور ثبت نام نموده اند جهت مشاهده تاريخ و ساعت برگزاري فايل ضميمه را مشاهده نمايد .
فایل ضمیمه


تاریخ انتشار : 26-5-1394       توسط : خانم قادري
اطلاعيه كلاسهاي جبراني استادخانعلي زاده
به اطلاع دانشجويان مي رساند كليه كلاسهاي جبراني استادخانعلي زاده طبق زمانبندي زيربرگزارمي گردد.حضوردانشجوياني كه اين دروس را اخذنموده اند الزامي مي باشد.
28 مرداد کلاس جبرانی کارورزی و پروژه ساعت 16 الی 17
28 مرداد کلاس جبرانی اصول حسابرسی ساعت 17 الی 20
29 مرداد کلاس جبرانی حسابرسی ساعت 14 و 30 دقیقه الی 17
29 مرداد کلاس جبرانی حسابداری صنعتی ساعت 17 الی 20
30 مرداد کلاس جبرانی حسابرسی ساعت 14 و 30 دقیقه الی 17
30 مردادکلاس جبرانی حسابداری صنعتی ساعت 17 الی 20
 

تاریخ انتشار : 24-5-1394       توسط : خانم صالحی
اطلاعيه ثبت نام دوره بدون كنكور دانشگاه علمي و كاربردي
اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور در باره شرايط و ضوابط، تاريخ و نحوه ثبت نام در رابطه با متقاضيان پذیرش دوره کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفه‌ای نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی مهرماه سال 1394
فایل ضمیمه


تاریخ انتشار : 17-5-1394       توسط : خانم آذردار
اطلاعيه مهم ( نحوه دريافت كارت آزمون )
اطلاعيه دريافت كارت ورود به جلسه امتحان
نيمسال تابستان 93-94
به اطلاع كليه دانشجويان مي رساند كارت ورود به جلسه امتحانات پايان ترم نيمسال سوم 93-۹4 ازروز سه شنبه مورخ 20/05/94ازطريق سامانه سجاد قابل مشاهده ودريافت مي باشد، دانشجويان بعد از تسويه حساب مالي مي توانند جهت پرينت اقدام نموده وبراي تائيديه به واحد مالي و آموزش مراجعه نمايند.
 

تاریخ انتشار : 7-5-1394       توسط : خانم قادري
اطلاعيه كارورزي استاد طهماسبي پور
جلسه توجيهي كارورزي و پروژه استاد طهماسبي پور 1394/05/8 ساعت 18 الي 20 برگزار مي گردد.درصورت غيبت درجلسه توجيهي عواقب حذف درس به عهده دانشجو مي باشد.
 

تاریخ انتشار : 7-5-1394       توسط : خانم معدني
اطلاعيه كار ورزي استاد تك فلاح
به اطلاع دانشجو مي رساند جهت پيگيري واحد درسي كار ورزي 1و2 خود به سايت دانشگاه گروه كامپيوتر مراحعه نماييد. استاد تك فلاح ساعت 17 روز چهارشنبه براي تعيين محل كارورزي دانشجو در دانشگاه حضور دارند .
 

تاریخ انتشار : 7-5-1394       توسط : خانم قادري
اطلاعيه كارورزي استاد طالبي
به اطلاع دانشجويان مي رساند كلاس توجيهي كارورزي استاد طالبي روز دوشنبه مورخ 1394/5/12 ساعت 14 برگزار مي گردد.لذا حضور دانشجويانيكه اين واحد درسي رابااستاد طالبي اخذ نموده اند الزامي مي باشد.
 

تاریخ انتشار : 6-5-1394       توسط : خانم معدني
اطلاعيه جلسه توجيهي واحد كار ورزي استاد حسن خاني
به اطلاع دانشجويان مي رساند جلسه توجيهي واحد كارورزي استاد حسن خاني در تاريخ 1394/4/12 روز دوشنبه ساعت 16:30برگزار مي گردد.
 

تاریخ انتشار : 3-5-1394       توسط : خانم قادري
اطلاعيه كارورزي و پروژه صنعتي آقاي خانعلي زاده
به اطلاع دانشجويان مي رساند جلسه توجيهي درس كارورزي و پروژه صنعتي استادخانعلي زاده روز چهارشنبه مورخ 1394/5/7 از ساعت 17 الي 20 برگزار مي گردد.
 

تاریخ انتشار : 31-4-1394       توسط : خانم صالحی
اطلاعيه پذيرش دانشجو درنيمسال اول 94-95
به اطلاع كليه متقاضيان مي رساند در هفته اول مردادماه با مراجعه به سايت سازمان سنجش به آدرس www.sanjesh.org مي توانند جهت پذيرش در مركز علمي كاربردي خانه كارگر ساوجبلاغ در رشته هاي فايل ضميمه ذيل بصورت بدون كنكور ثبت نام نمايند.
فایل ضمیمه


تاریخ انتشار : 31-4-1394       توسط : خانم آذردار
اطاعيه اخذ واحد به صورت معرفي استاد در مرداد
اطلاعيه اخذ واحد درسي به صورت معرفي به استادويژه دانشجويان جامانده تيرماه94

آندسته از دانشجوياني كه متقاضي اخذ واحد درسي به صورت معرفي استاد مي باشند در تيرماه 94 آزمون نداده اند در تاريخ 10مرداد لغايت 25 مرداد جهت ثبت نام و تحويل فرم به واحد آموزش مراجعه نمايند .
شايان ذكر است تاريخ فراغت اين دانشجويان 31/6/94 ميباشد .

واحد امتحانات مركز علمي كاربردي خانه كارگر ساوجبلاغ
 

تاریخ انتشار : 7-4-1394       توسط : خانم صالحی
اطلاعيه درس پروژه استاد مهران سر فلاح
به اطلاعيه دانشجوياني كه درس پروژه خود را با استاد مهران سر فلاح اخذ نموده اند مي رساند كه در مورخ 94/4/11 روز پنج شنبه ساعت 16 جهت تحويل پروژه خود را در دانشگاه حضور به هم رسانند .لازم به ذكر است گزارشات پروژه فقط بايد تحويل استاد مهران سرفلاح گردد.
 

تاریخ انتشار : 3-4-1394       توسط : خانم صالحی
اطلاعيه مهم وفوري
به اطلاع كليه دانشجويان محترم مي رساند از مورخ 1394/04/04 براي انجام تمامي امور دانشجويي به همراه داشتن "كارت دانشجويي" الزامي مي باشددرغيراينصورت ازارائه خدمات معذوريم.
 

تاریخ انتشار : 28-3-1394       توسط : خانم صالحی
اطلاعيه كارورزي گروه كارداني حرفه اي ايمني و بهداشت
به اطلاع مي رساند دانشجويانيكه درس كارورزي خود رابا استاد اديبي خو اخذ نموده اند مي رساند جهت تحويل گزارش كارورزي 1 روز دوشنبه مورخ 1394/04/01 ساعت 15 الي 16 ، كارورزي 2 (خانم ها) 16 الي 18 .كارورزي 2 (آقايان) روز سه شنبه مورخ 1394/04/02 ساعت 16 الي 18 در دانشگاه حضور داشته باشند.
 

تاریخ انتشار : 28-3-1394       توسط : خانم صالحی
اطلاعيه مقالات علمي و پژوهشي در خصوص مديريت
به اطلاع كليه اساتيد و دانشجويان محترم مي رساند جهت شركت در كنفرانس بين المللي مديريت ، مقالات خود را تا تاريخ 14 تير ماه به واحد آموزش تحويل دهند .
 

تاریخ انتشار : 27-3-1394       توسط : خانم صالحی
اطلاعيه تحويل گزارش كاربيني و كارورزي 1 استاد سيدمصطفي افتخاري
به اطلاع دانشجويان كه اين واحد درسي خود رابا استاد مصطفي افتخاري اخذ نموده اند مي رساندجهت تحويل گزارش كاربيني وكارورزي خود روز سه شنبه 1394/04/02 ساعت 15:00 حضوربعمل رسانند.
 

تاریخ انتشار : 26-3-1394       توسط : خانم صالحی
اطلاعيه درس كاربيني استاد خانعلي زاده
به اطلاع دانشجویان گروه ايمني و بهداشت كه درس كاربيني خود را با استاد خانعلي زاده اخذ نموده اند مي رساند جهت تحويل گزارش اين درس ، روز دوشنبه مورخ 1394/04/01 ساعت 14 در دانشگاه حضورداشته باشند.
 
اخبار انتخاب واحد
تاریخ انتشار : 22-4-1394       توسط : خانم قادري
اطلاعيه ليست دروس حذفي ترم تابستان 94 "مهم و فوري"
به اطلاع كليه دانشجويان مي رساند
جهت حذف درس و انتخاب درس عمومي يا مهارت مشترك به جاي درس حذفي از دوشنبه 22/04/94 تا روز سه شنبه 23-04-94 از ساعت 9:30 الي 14 به واحد آموزش مراجعه نمايند.
در غير اين صورت درس بدون جايگزيني توسط واحد آموزش حذف خواهد شد.
و مسئوليت عدم مراجعه به عهده دانشجو خواهد بود.
فایل ضمیمه


تاریخ انتشار : 21-4-1394       توسط : خانم صالحی
ارائه درس تاریخ تحلیلی و اندیشه اسلامی 2
به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی می رساند آن دسته از دانشجویانی که موفق به اخذ درس تاریخ تحلیلی صدر اسلام و اندیشه اسلامی 2 نشده اند می توانند روز دوشنبه مورخ 22-04-94 فقط از ساعت 13 الی 15 به همراه کارت دانشجویی به صورت حضوری به واحد آموزش مراجعه نمایند.
دانشجویان گرامی دقت بفرمایند:
آموزش از پاسخگویی تلفنی جهت انتخاب واحد معذور می باشد.
همچنین از پاسخگویی در غیر از ساعت اعلام شده معذور می باشد.
 

تاریخ انتشار : 21-4-1394       توسط : خانم صالحی
شروع کلاس های تابستان
ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات به اطلاع کلیه اساتید و دانشجویان گرامی می رساند کلاس های ترم تابستان از 20-04-94 برگزار می گردد. کلاس های روز جمعه مورخ 26-04-94 دایر بوده و برگزار می گردد.کلاس های این روز در صورتی کنسل می باشد که روز جمعه به عنوان عید سعید فطر اعلام گردد.
 

تاریخ انتشار : 16-4-1394       توسط : خانم قادري
اطلاعيه درس انقلاب
به اطلاع مي رساند دانشجوياني كه واحد درسي انقلاب را پاس نكرده اند مي توانند درس آشنايي بادفاع مقدس رابجاي درس انقلاب انتخاب واحد نمايند.
 

تاریخ انتشار : 7-4-1394       توسط : خانم صالحی
اطلاعيه دروس ارائه شده ترم تابستان (گروه كارداني و كارشناسي كامپيوتر)
لطفا فايل ضميمه را دريافت كنيد.
فایل ضمیمه


تاریخ انتشار : 5-4-1394       توسط : خانم صالحی
انتخاب واحد تابستان فقط از طریق سامانه سجاد امکان پذیر می باشد
انتخاب واحد تابستان فقط از طریق سامانه سجاد امکان پذیر می باشد
به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند تمامی دانشجویانی که تمایل به اخذ واحد در نیم سال تابستان دارند. موظف هستند در بازه زمانی انتخاب واحد (طبق بازه زمانی تقویم آموزشی سامانه سجاد ) با مراجعه به سامانه سجاد کلیه دروس مجاز خود را انتخاب واحد نموده و طبق برنامه انتخاب واحد در کلاس حاضر گردند. بدیهی است هرگونه جابجایی کلاس یا درس با اساتید، بدون داشتن مجوز کتبی از آموزش ممنوع بوده و عواقب آن به عهده دانشجو خواهد بود.
 

تاریخ انتشار : 31-3-1394       توسط : خانم صالحی
مهم و قابل توجه قوانين و مقررات انتخاب واحد ترم تابستان مهم و قابل توجه
به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی می رساند:

1-حداکثر تعداد واحد اخذ شده توسط دانشجو 6 واحد می باشد.

2-دانشجویان می توانند دروس عمومی و مهارت مشترک را جمعا به تعداد 6 واحد درسی اخذ نمایند.

3-دانشجویان پودمانی مجاز به اخذ دو پودمان در ترم تابستان نمی باشند.

4- دانشجویان فقط درصورتی می توانند دروس تخصصی-پایه و اصلی را اخذ نمایند که قبلا انتخاب واحد نموده و افتاده یا حذف نموده باشند. درغیر این صورت عواقب حذف درس به عهده دانشجو می باشد
 

تاریخ انتشار : 31-3-1394       توسط : خانم صالحی
اطلاعيه دروس مهارتهاي مشترك ارائه شده ترم تابستان(ويژه تمامي گروههاي كارداني وكارشناسي)
جهت مشاهده فايل ضميمه رادريافت كنيد.
فایل ضمیمه


تاریخ انتشار : 31-3-1394       توسط : خانم صالحی
اطلاعيه دروس ارائه شده ترم تابستان (گروه صنعت)
به اطلاع دانشجويان مي رساند:
1-دانشجو فقط مي تواند دروس تخصصي،اصلي وپايه را كه قبلا انتخاب واحد نموده و افتاده يا حذف نموده است را اخذ نمايد در غير اينصورت واحد حذف شده و شهريه درس به دانشجو عودت داده نمي شود.
فایل ضمیمه
اخبار معادلسازی
تاریخ انتشار : 21-5-1394       توسط : خانم قادري
اطلاعيه معادلسازي كارداني هاي گروه مديريت
لطفا فايل ضميمه را دريافت كنيد.
فایل ضمیمه


تاریخ انتشار : 17-5-1394       توسط : خانم قادري
اطلاعيه جديد معادلسازي گروه كارشناسي حسابداري بهمن 93
لطفا فايل ضميمه را دريافت كنيد.
فایل ضمیمه


تاریخ انتشار : 3-5-1394       توسط : خانم معدني
اطلاعيه معادل سازي كارشناسي بهمن 93 ماشين افزار
فايل ضميمه را دريافت كنيد.
فایل ضمیمه


تاریخ انتشار : 28-4-1394       توسط : خانم قادري
اطلاعیه معادلسازی کارشناسی حسابداری مهر 93
لطفا فایل ضمیمه را دریافت کنید.
فایل ضمیمه


تاریخ انتشار : 28-4-1394       توسط : خانم قادري
اطلاعیه معادلسازی کارشناسی حسابداری دولتی بهمن 92
لطفا فایل ضمیمه را دریافت کنید.
فایل ضمیمه


تاریخ انتشار : 28-3-1394       توسط : خانم صالحی
اطلاعيه معادلسازي مهندسی ماشین افزارمهر 92
فايل ضميمه را دريافت كنيد
فایل ضمیمه


تاریخ انتشار : 26-3-1394       توسط : خانم صالحی
اطلاعيه معادلسازي كارشناسي حسابداري - حسابداري خدمات و توليدات صنعتي ورودي بهمن 93
لطفا فايل ضميمه را دريافت كنيد.
فایل ضمیمه


تاریخ انتشار : 24-3-1394       توسط : خانم صالحی
اطلاعيه معا دلسازي كارشناسي نقشه كشي صنعتي مهر 92
لطفا فايل ضميمه را دريافت كنيد .
فایل ضمیمه


تاریخ انتشار : 24-3-1394       توسط : خانم صالحی
اطلاعيه معادل سازي مقطع كارداني :
به اطلاع كليه دانشجويان مقطع كارداني مي رساند :
كليه دانشجوياني كه فقط در مقطع كارداني اشتغال به تحصيل دارند تا 94/3/31 فرصت دارند در خواست معادل سازي خود را از ساعت 12 تا 16 به كارشناسان گروه خود تحويل دهند .
كارشناس گروه صنعت و كامپيوتر خانم معدني
كارشناس گروه حسابداري و مديريت خانم قادري
 

تاریخ انتشار : 9-3-1394       توسط : خانم صالحی
اطلاعيه معادلسازي كارشناسي ماشين افزار مهر 93
فايل ضميمه رادريافت كنيد.
فایل ضمیمه


تاریخ انتشار : 9-3-1394       توسط : خانم صالحی
اطلاعيه معادلسازي كارشناسي فناوري اطلاعات مهر 93
فايل ضميمه را دريافت كنيد.
فایل ضمیمه


تاریخ انتشار : 9-3-1394       توسط : خانم صالحی
اطلاعيه معادلسازي فناوري اطلاعات بهمن 93
فايل ضميمه را دريافت كنيد.
فایل ضمیمه


تاریخ انتشار : 9-3-1394       توسط : خانم صالحی
اطلاعيه معادلسازي كارشناسي ماشين افزار بهمن 93
فايل ضميمه رادريافت كنيد.
فایل ضمیمه

دهه كرامت گرامي باد

 

اخبار امور مالی
تاریخ انتشار : 25-4-1394       توسط : خانم معدني پور
اطلاعيه تخفيفات مراسم روز كارگر
به اطلاع دانشجوياني كه در مراسم روز كارگر (11 ارديبهشت ) شركت نموده اند مي رساند با مراجعه به فايل پيوست و مشاهده ي نام خود جهت اطلاع از نحوه استفاده مبلغ تخفيف به واحد مالي مراجعه نمايند.
ضمناً مدت اعتبار استفاده از تخفيفات فقط و فقط تا 20 مهرماه 1394 مي باشد.
فایل ضمیمه


تاریخ انتشار : 22-4-1394       توسط : خانم معدني پور
شهريه ثابت
به اطلاع كليه دانشجويان مي رساند در صورت اخذ واحد كارورزي در ترم تابستان شهريه ثابت به طور كامل محاسبه مي گردد.
 

تاریخ انتشار : 22-4-1394       توسط : خانم معدني پور
جدول زمانبندي واريز شهريه نيمسال سوم 94-93
جهت مشاهده جدول فايل ضميمه را دانلود فرمائيد
فایل ضمیمه


تاریخ انتشار : 6-4-1394       توسط : خانم معدني پور
شهريه دروس معادلسازي
به اطلاع كليه دانشجوياني كه دروس خود را معادلسازي نموده اند مي رساند جهت كسب تكليف در خصوص پرداخت يا معافيت از پرداخت شهريه دروس معادلسازي تا مورخ 94/05/15 به واحد مالي مراجعه نمايند.
 
اخبار واحد فارغ التحصیلان
تاریخ انتشار : 8-2-1394       توسط : خانم سامانی پور
دستورالعمل صدور دانشنامه
با توجه به اينكه صدور دانشنامه صرفا براساس درخواست دانش آموخته صورت ميپذيرد لذا دانش آموختگاني كه حداقل شش ماه از تاريخ(تاريخ قيد شده زيرعكس) صدور گواهينامه موقت آنها گذشته است ميبايست مدارك زير را جهت صدور دانشنامه به خانم ساماني پور ارائه دهند.

1-دو قطعه عكس 4*3
2-تصوير گواهينامه موقت پايان تحصيلات
3-تكميل فرم درخواست(تحويل از خانم ساماني پور)
 

تاریخ انتشار : 8-2-1394       توسط : خانم سامانی پور
گواهينامه هاي آماده فارغ التحصيلان
ارائه كارت دانشجويي الزامي ميباشد
فایل ضمیمه


تاریخ انتشار : 15-11-1393       توسط : خانم سامانی پور
گواهينامه هاي آماده فارغ التحصيلان(سري جديد)
ارائه كارت دانشجويي جهت دريافت مدرك الزامي ميباشد.
فایل ضمیمه
اخبار گروه کامپیوتر
تاریخ انتشار : 6-6-1394       توسط : مهدی تک فلاح
دروس ارائه شده در مهر 1394 کاردانی فنی سیستم های کامپیوتری 9407
ورودی مهر 1394
فایل ضمیمه


تاریخ انتشار : 6-6-1394       توسط : مهدی تک فلاح
دروس ارائه شده در مهر 1394 کاردانی فنی سیستم های کامپیوتری 9307
ورودی مهر 1393
فایل ضمیمه


تاریخ انتشار : 5-6-1394       توسط : مهدی تک فلاح
دروس ارائه شده در مهر 1394 کاردانی فنی برنامه سازی کامپیوتر 9211
ورودی بهمن 92
فایل ضمیمه


تاریخ انتشار : 5-6-1394       توسط : مهدی تک فلاح
دروس ارائه شده در مهر 1394 کاردانی فنی برنامه سازی کامپیوتر 9307
ورودی مهر 1393
فایل ضمیمه


تاریخ انتشار : 5-6-1394       توسط : مهدی تک فلاح
دروس ارائه شده در مهر 1394 کاردانی فنی برنامه سازی کامپیوتر 9311
ورودی بهمن1393
فایل ضمیمه


تاریخ انتشار : 5-6-1394       توسط : مهدی تک فلاح
دروس ارائه شده در مهر 1394 کاردانی فنی برنامه سازی کامپیوتر 9407
ورودی مهر 1394
فایل ضمیمه


تاریخ انتشار : 5-6-1394       توسط : مهدی تک فلاح
دروس ارائه شده در مهر 1394 کاردانی فنی اینترنت و شبکه گسترده 9211
ورودی بهمن 1392
فایل ضمیمه


تاریخ انتشار : 5-6-1394       توسط : مهدی تک فلاح
دروس ارائه شده در مهر 1394 کاردانی فنی اینترنت و شبکه گسترده 9307
ورودی مهر 1393
فایل ضمیمه


تاریخ انتشار : 5-6-1394       توسط : مهدی تک فلاح
دروس ارائه شده در مهر 1394 کاردانی فنی اینترنت و شبکه گسترده 9311
ورودی بهمن 1393
فایل ضمیمه


تاریخ انتشار : 5-6-1394       توسط : مهدی تک فلاح
دروس ارائه شده در مهر 1394 کاردانی فنی اینترنت و شبکه گسترده 9407
ورودی مهر 1394
فایل ضمیمه


تاریخ انتشار : 5-6-1394       توسط : مهدی تک فلاح
دروس ارائه شده در مهر 1394 کارشناسی فناوری اطلاعات 9407
ورودی مهر 1394
فایل ضمیمه


تاریخ انتشار : 5-6-1394       توسط : مهدی تک فلاح
دروس ارائه شده در مهر 1394 کارشناسی فناوری اطلاعات 9311
ورودی بهمن 1393
فایل ضمیمه


تاریخ انتشار : 5-6-1394       توسط : مهدی تک فلاح
دروس ارائه شده در مهر 1394 کارشناسی فناوری اطلاعات 9307
ورودی مهر 1393
فایل ضمیمه


تاریخ انتشار : 5-6-1394       توسط : مهدی تک فلاح
دروس ارائه شده در مهر 1394 کارشناسی فناوری اطلاعات 9211
ورودی بهمن 92
فایل ضمیمه


تاریخ انتشار : 30-5-1394       توسط : مهدی تک فلاح
قابل توجه دانشجویانی که در تم تابستان درس کارورزی دارند
لطفا تا سوم شهریور اطلاعات زیر را برای اینجانب ارسال نمائید
1- نام و نام خانوادگی خود
2- رشته و مقطع
3-نام محل کارورزی
4-نام مسئول کارورزی
5 شماره تلفن ثابت محل کارورزی( در صورت لزوم شماره داخلی)-------حتما شماره تلفن ثابت------
6- آدرس محل کارورزی
این اطلاعات را به پست الکترونیکی اینجانب ارسال نمائید یا به شماره 09390747628 پیامک کنید
 

تاریخ انتشار : 30-5-1394       توسط : مهدی تک فلاح
فراخوان دانشجویی جهت برنامه ریزی ترم مهرماه
با توجه به اینکه برخی از دانشجویان ترم های گذشته در اخذ واحد مطابق استاندارد های آموزشی اقدام ننموده اند گاها مشاهده می شود درسهای که بعنوان پیشنیاز بوده در زمان لازم اخذ نشده که دانشجو در ترم های آینده دچار مشکل خواهد شد همچنین برنامه ریزی واحدهای ارائه شده با مشکل مواجه خواهد شد.
لذا از دانشجویانی که در ترمهای قبل درس افتاده یا حذف شده ای دارند که اخذ نکرده اند یا طبق چارت درسی پیش نرفته اند درخواست می شود لیست دروس گذرانده خود را به پست الکترونیکی اینجانب ارسال نمایند takfallahmehdi@gmail.com
 

تاریخ انتشار : 28-5-1394       توسط : مهدی تک فلاح
جزوه کارگاه 1
از لینک زیر دانلود شود
فایل ضمیمه


تاریخ انتشار : 15-5-1394       توسط : مهدی تک فلاح
اسامی دانشجویانی که درس آنها حذف گردیده
با توجه به همه نوع اطلاع رسانی و عدم پیگیری و اتمام فرصت درس کارورزی در ترم تابستان، اسامی دانشجویان زیر جهت حذف به واحد آموزش ابلاغ می شود:
اسامی این دانشجویان عبارتند از :
1--مهیار غریبی --------درس کارورزی
2-مهدی میرزاخانی ------درس کارورزی
3-پرستو زارعی دینه رودی------- درس کارورزی
 

تاریخ انتشار : 11-5-1394       توسط : مهدی تک فلاح
آخرین مهلت تکمیل ثبت نام کارورزی و کاربینی
دانشجویان کاردانی و کارشناسی کامپیوتر تا 15 مرداد فرصت دارند نسبت به تعیین محل کارورزی اقدام نمایند و پس از آن اینجانب هیچگونه معرفی نامه صادر نخواهم نمود
ضمنا دانشجویان درس کاربینی نیز تا 15 مرداد پیگیر وضعیت خود باشند
این آخرین فرصت بوده و به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد
اسامی دانشجویان بسیار خونسرد گروه کامپیوتر ، که درس آنها در شرف حذف می باشد عبارتند از :
1-اکبر زاده ثابت لنگرودی پژمان
2-غریبی مهیار
3-میرزاخانی مهدی
4-زارعی دینه رودی پرستو
5-اشوری حسین
6-جلیلیان نگار
 

تاریخ انتشار : 3-5-1394       توسط : مهدی تک فلاح
قابل توجه دانشجویان درس کاربینی و کارورزی
دانشجویان باید تا روز چهارشنبه7 مرداد ماه محل کارورزی خود را انتخاب نموده و اطلاعات مورد نیاز ( در اطلاعیه قبلی اعلام شده) رابه ایمیل اینجانب ارسال نمایند تا معرفی نامه آنها صادر شود Takfallahmehdi@gmail.com
ضمنا اینجانب آخر هفته جلسه توجیهی درس کاربینی خواهم داشت که زمان دقیق آن متعاقبا اعلام می شود
 
اخبار گروه مدیریت و حسابداری
تاریخ انتشار : 31-5-1394       توسط : رسول خانعلی زاده
ارائه نمونه پروژه حسابداری
نمونه پروژه یکی از دانشجویان بنام آقای ابوالفضل قشلاقپور اینجا کلیک نمائید ادامه...
 

تاریخ انتشار : 25-5-1394       توسط : رسول خانعلی زاده
بسیار مهم : قابل توجه دانشجویان حسابداری - دروس جبرانی استاد خانعلی زاده
به ادامه مطلب مراجعه شود ادامه...
 

تاریخ انتشار : 12-5-1394       توسط : رسول خانعلی زاده
آدرس دریافت فایل نمونه پروژه و کارورزی
با سلام به ادامه مطلب برید ادامه...
 

تاریخ انتشار : 8-5-1394       توسط : رسول خانعلی زاده
لیست کلاس کارورزی - قابل توجه خانم قادری
در لیست پیوست اسامی دانشجویان و محل کارورزی آمده است ادامه...
 

تاریخ انتشار : 2-5-1394       توسط : رسول خانعلی زاده
قابل توجه دانشجویان کارورزی و پروژه در ترم تابستان
دانشجویانیکه در ترم تابستان دروس پروژه و کارورزی با استاد خانعلی زاده اخذ نموده اند باید توجه نمایند که حتما در کلیه کلاس هائی که در سایت اعلام می گردد شرکت نمایند
اولین جلسه کلاس هماهنگی کارورزی و پروژه (کاردانی و کارشناسی) مورخ 7 مرداد ساعت 17 تشکیل می گردد حضور کلیه دانشجویان الزامی است
در ضمن حداکثر فرصت برای اعلام محل کارورزی 13 مرداد خواهد بود. دانشجویان حتی با اعلام محل کارورزی هم باید در کلیه کلاس های اعلامی شرکت نمایند
جهت اعلام محل کارورزی باید پیامک به شماره استاد یا ایمیل ارسال نمایند
 

تاریخ انتشار : 14-4-1394       توسط : رسول خانعلی زاده
خبر بسیار مهم درباره کارورزی
دانشجویان ذیل هر چه سریعتر با استاد خانعلی زاده تماس بگیرید (09305018338)
ملکان صغری
مسیبی امیر
پرتوی صبا
پورانصاری محسن
تکزارع وحید
جعفری سعیده
 

تاریخ انتشار : 29-3-1394       توسط : رسول خانعلی زاده
اطلاعیه مهم تحویل کاربینی کارورزی و پروژه
کلیه دانشجویانیکه دروس فوق را با استاد خانعلی زاده اخذ نموده اند و نیز دانشجویان کاربینی گروه بهداشت باید حتما حداکثر تا مورخ 01 و 02 تیر ماه از ساعت 14 الی 15 فایل های خود را تحویل دهند در ضمن پروژه باید حتما توسط خود دانشجو تحویل استاد شود بعد از مورخ های فوق نمره دانشجویان فاقد فایل صفر خواهد بود
در ضمن دانشجو محسن پور انصاری حتما با استاد خانعلی زاده تماس بگیرند
09305018338
 

تاریخ انتشار : 23-3-1394       توسط : رسول خانعلی زاده
زمان تحویل پروژه ها ، مدارک کاربینی و کارورزی اساتید خانعلی زاده طالبی و تراز
دانشجویان محترم روزهای دوشنبه و سه شنبه مورخ 25 و 26 خرداد ساعت 17 تا 18 به دانشگاه مراجعه نمایند تحویل پروژه فقط توسط خود دانشجو خواهد بود. در ضمن فرم کارورزی کلیه اساتید فوق توسط استاد خانعلی زاده تحویل گرفته خواهد شد. ساعت حضور استاد طالبی ساعت 14 و 30 روز سه شنبه 26 خرداد می باشد.
در ضمن آخرین برگه کارورزی که دارای بخش نمره می باشد حتما ممهور به مهر گردد شماره تماس 09305018338 می باشد
 

تاریخ انتشار : 27-2-1394       توسط : رسول خانعلی زاده
پروژه دانشجویان
با سلام
دانشجویان محترم موضوعات انتخابی خود را به ایمیل استاد ارسال و منتظر پاسخ ایشان باشید
در ضمن حداکثر تعداد صفحات موضوع انتخابی باید بیشتر از 20 صفحه نباشد نوع فونت نازنین و اندازه فونت 14 بوده در ضمن فاصله خطوط یک باشد
در ضمن هر گونه کپی زنی غیرمجاز منجر به نمره 25 صدم خواهد شد ادامه...
 

تاریخ انتشار : 21-1-1394       توسط : رسول خانعلی زاده
قابل توجه سرکار خانم قادری و دانشجویان عزیزاعلام لیست اسامی محل کارورزی
برای اعلام کارورزی حتما نام و نام خانوادگی، محل کارورزی و پست مربوطه درضمن کارورزی یک و دو درس دانشجو حتما اعلام شود دقیقا اعلام شود. شماره موبایل بنده 09305018338 می باشد. به ادامه مطلب بروید
نکته مهم : محل کارورزی مهندسی خور امکان انتخاب ندارد . به مراکز دیگر مراجعه شود ادامه...
 

تاریخ انتشار : 5-12-1393       توسط : رسول خانعلی زاده
اعلام برنامه های حذف و اضافه ترم دوم 93 الی 94
به ادامه مطلب بروید ادامه...
 

تاریخ انتشار : 2-12-1393       توسط : رسول خانعلی زاده
کلاس هائیکه احتمالا به حد نصاب نذسند
با سلام به ادامه مطلب مراجعه شود ادامه...
 

تاریخ انتشار : 2-12-1393       توسط : رسول خانعلی زاده
اطلاعیه کلاس های پروژه کاربینی و کارورزی
زمان تشکیل کلاس های مذکور متعاقبا اعلام خواهد شد
 

تاریخ انتشار : 2-12-1393       توسط : رسول خانعلی زاده
اعلام برنامه استاندارد ترم دوم سال تحصیلی 93 - 94 هر ورودی گروه آموزشی حسابداری صنعتی مقطع کارشناسی نا پیوسته به تفکیک - ارائه چارت درسی کل دوره
چارت دروس کارشناسی ناپیوسته حسابداری صنعتی ورودی بهمن 93 ادامه...
فایل ضمیمه


تاریخ انتشار : 20-11-1393       توسط : رسول خانعلی زاده
اعلام برنامه استاندارد ترم دوم سال تحصیلی 93 - 94 هر ورودی گروه آموزشی حسابداری دولتی مقطع کارشناسی نا پیوسته به تفکیک - ارائه چارت درسی کل دوره
ادامه مطلب بروید ادامه...
 

تاریخ انتشار : 20-11-1393       توسط : رسول خانعلی زاده
اعلام برنامه استاندارد ترم دوم سال تحصیلی 93 - 94 هر ورودی گروه آموزشی کسب و کار مقطع کاردانی به تفکیک - ارائه چارت درسی کل دوره
به ادامه مطلب بروید ادامه...
 

تاریخ انتشار : 20-11-1393       توسط : رسول خانعلی زاده
اعلام برنامه استاندارد ترم دوم سال تحصیلی 93 - 94 هر ورودی گروه آموزشی بهداشت مقطع کاردانی به تفکیک - ارائه چارت درسی کل دوره
ادامه مطلب ادامه...
 

تاریخ انتشار : 20-11-1393       توسط : رسول خانعلی زاده
اعلام برنامه استاندارد ترم دوم سال تحصیلی 93 - 94 هر ورودی حسابداری صنعتی مقطع کاردانی به تفکیک - ارائه چارت درسی کل دوره
اطلاعات در ادامه مطلب آمده است ادامه...
 

تاریخ انتشار : 5-11-1393       توسط : رسول خانعلی زاده
اعلام برنامه ترم بعد
برنامه ترم دوم سال 93 الی 94 به تفکیک گروه و ورودی در ادامه آمده است ادامه...
 

تاریخ انتشار : 5-11-1393       توسط : رسول خانعلی زاده
تحویل کارورزی و پروژه
قابل توجه دانشجویان محترم بابت تحویل پروژه و کارورزی ادامه...
 
اخبار گروه صنعت
تاریخ انتشار : 30-4-1394       توسط : منوچهر سرفلاح
واحد کارورزی - ترم تابستان 94
بدین وسیله به اطلاع کلیه دانشجویان که واحد کارورزی را در ترم تابستان 94 با اینجانب اخذ نموده اند می رساند که هر چه سریعتر نسبت به تعیین محل کارورزی خود اقدام نمایند
کلاس توجیهی روز چهارشنبه 31 تیر و هفته بعد از آن 7 مرداد ساعت 18 برگزار می شود
 

تاریخ انتشار : 11-4-1394       توسط : منوچهر سرفلاح
پروژه های گروه صنعت
بدین وسیله به اطلاع کلیه دانشجویان کارشناسی مهندسی فناوری مکانیک - ماشین ابزار که در س پروژه را در ترم دوم سال 93-94 اخذ نموده اند می رساند که بدلیل پایان یافتن وقت تحویل پروژه و عدم امکان ثبت نمره هر چه سریعتر نسبت به تعیین تکلیف پروژه خود اقدام نمایند در غیر اینصورت نمره آنها صفر منظور خواهد شد .
اساتید پروژه : استاد مجید حاج آقایی خیابانی - استاد مهران سرفلاح - استاد مهدی رضایی - استا د ابراهیم مظفری
 

تاریخ انتشار : 26-3-1394       توسط : منوچهر سرفلاح
حضور در دانشگاه
به اطلاع دانشجویان می رساند که اینجانب روز چهارشنبه 27 خرداد ساعت 17:30 الی 18 در دانشگاه حضور دارد لذا دانشجویان می توانند جهت تحویل کارورزی ها و امور دانشجویی مراجعه نمایند .
 

تاریخ انتشار : 18-3-1394       توسط : منوچهر سرفلاح
ارایه دروس در ترم تابستان 94
ترم تابستان 94 برای دروس عمومی و مهارت های مشترک و دروس مردودی و همین طور برای کسای که فقط 8 واحد برای فارغ التحصیلی دارند ارایه می شود. همچنین پروژه و کارورزی نیز ارایه خواهد شد .

لذا دانشجویانی که درخواست ارایه دروس فوق را دارند لازم است شرایط خود را اعلام دارند و به اینجانب اطلاع رسانی کنند .
 

تاریخ انتشار : 12-3-1394       توسط : منوچهر سرفلاح
اصلاحیه-------> زمان تحویل گزارش کارورزی
در تاریخ های 19 و 24 خرداد ماه اینجانب از ساعت 17 لغایت 30 : 18 در دانشگاه حضور داشته و دانشجویان می توانند گزارش های کارورزی را در زمان مقرر تحویل دهند

زمان تحویل گزارش کارورزی تا پایان خرداد ماه است و دانشجویانی که موفق به تحویل کارورزی خود ردر تاریخ های فوق نمی شوند می توانند طبق دستورالعمل گزار ش خود را ایمیل نمایند .

بعد از 31 خرداد ماه به مدت 3 روز گزارشات تاخیری با کسر نمره 5 نمره از 20 پذیرفته می شود و پس از آن نمره دانشجویانی که گزارش خود را ارسال نکرده باشند صفر محسوب می شود
با آرزوی موفقیت
 

تاریخ انتشار : 11-3-1394       توسط : منوچهر سرفلاح
نحوه نگارش پایان نامه های کارشناسی
فایل پیوست " شیوه نامه نگارش " پایان نامه های کارشناسی می باشد
فایل ضمیمه


تاریخ انتشار : 24-2-1394       توسط : منوچهر سرفلاح
ارایه گزارشات کارورزی بصورت الکترونیک
در راستای صرفه جویی دانشجویان می توانند گزارش کارورزی خود را بصورت الکترونیکی به آدرس manouchehr800@yahoo.com را با رعایت نکات مندرج در اطلاعیه های قبلی و فقط بصورت pdf ارسال نمایند لازم است در ارسال گزارش کارورزی نامه پایان کار ورزی به صورت رنگی در فایل جدا و به همراه گزارش نهایی ارسال گردد.
 

تاریخ انتشار : 23-12-1393       توسط : منوچهر سرفلاح
نحوه نگارش کارورزی
لازم است دانشجویان طبق دستوالعمل زیر نسبت به نگارش گزارش کارورزی خود اقدام نمایند ادامه...
فایل ضمیمه


تاریخ انتشار : 6-12-1393       توسط : منوچهر سرفلاح
مراجعات دانشجویی و کارورزی 1و 2
به اطلاع دانشجویانی که با اینجانب درس کارورزی 1 و یا 2 را اخذ نموده اند کلاس های توجیهی در ساعت 17:00 روز های پنج شنبه برگزار می شود
همچنین نحوه نگارش گزارش کار ورزی در سایت مرکز و در پوشه اینجانب قرار دارد که قابل دانلود است .
درضمن ایمیل اینجانب manouchehr800@yahoo.com می باشد که دانشجویان می توانند برای ارتباطات دانشجویی و اعلام محل کارورزی و خلاصه ای در مورد فعالیت شرکت مورد نظر همراه با اعلام رشته تحصیلی خود اقدام کنند.
دانشجویانی که بعد از اسفند ماه محل کارورزی خود را مشخص نمایند نمره آنها از 18 و کسانی که بعد از آخر فروردین 94 اقدام نمایند نمره انها از 17 محاسبه خواهد شد.
لذا دانشجویان برای اخذ نمره خوب و عالی باید در موعد مقرر جهت اعلام و اخذ نامه معرفی به شرکت و ارایه گزارش کار ورزی خود اقدام نمایند .

همچنین از تاریخ 15 خرداد ماه 94 الی 15 تیر ماه 94 موعد تحویل گزارش کار آموزی در همان ساعت 17 روز های پنج شنبه هر هفته است .
بدیهی است که امور دانشجویی نیز در زمان اعلام شده انجام خواهد شد.
 

تاریخ انتشار : 5-12-1393       توسط : منوچهر سرفلاح
برنامه ترم بهمن 93 کلیه رشته های گروه صنعت ) کاردانی تعمیرات ماشین الات صنعتی مهر 92 و مهر 93
ادامه...
 

تاریخ انتشار : 5-12-1393       توسط : منوچهر سرفلاح
برنامه ترم بهمن 93 کلیه رشته های گروه صنعت ) کاردانی فنی ماشین افزار مهر 92 – بهمن 92 – مهر 93
ادامه...
 

تاریخ انتشار : 4-12-1393       توسط : منوچهر سرفلاح
تجمیع کلاس ها
نظر به تعداد کم دانشجویان کلاس های ماشینهای کنترل عددی و آزمایشگاه ماشین های کنترل عددی گروه کاردانی ماشین افزار - پودمانی به صورت تجمیع شده در ساعت 15 الی 17 روز های پنج شنبه توسط استاد ابراهیم مظفری تشکیل خواهد شد .
 

تاریخ انتشار : 4-12-1393       توسط : منوچهر سرفلاح
تغییر استاد
درس اصول شکل دهی فلزات استاد خانم وقاری در همان ساعت و همان کلاس توسط استاد ابراهیم مظفری تشکیل خواهد شد.
 

تاریخ انتشار : 4-12-1393       توسط : منوچهر سرفلاح
اطلاعیه دروس حذف و اضافه شده گروه صنعت - نوبت دوم
ادامه...
 

تاریخ انتشار : 2-12-1393       توسط : منوچهر سرفلاح
اطلاعیه مهم ( حذف و اضافه )
بدین وسیله به اطلاع کلیه دانشجویان گروه صنعت می رساند که گروههای درسی زیر به دلیل به حساب نرسیدن حذف شد ه است و لازم است دانشجویان نسبت به حذف دروس مشخص شده از لیست انتخاب واحد خود اقدام نمایند و دروس جایگزین را اخذ نمایند ( حذف و اضافه) ادامه...
 

تاریخ انتشار : 25-11-1393       توسط : منوچهر سرفلاح
لیست دروس دوره کاردانی فنی نقشه کشی صننعتی ترمی و پودمانی
لیست دروس دوره کاردانی فنی نقشه کشی صننعتی ترمی و پودمانی
فایل ضمیمه


تاریخ انتشار : 25-11-1393       توسط : منوچهر سرفلاح
لیست دروس دوره کاردانی فنی مکانیک - ماشی افزار
لیست دروس دوره کاردانی فنی مکانیک - ماشی افزار
فایل ضمیمه


تاریخ انتشار : 25-11-1393       توسط : منوچهر سرفلاح
لیست دروس دوره کاردانی مکانیک خودرو
لیست دروس دوره کاردانی مکانیک خودرو
فایل ضمیمه


تاریخ انتشار : 16-11-1393       توسط : منوچهر سرفلاح
ادامه برنامه ترم بهمن گروه صنعت
ادامه...
 

تاریخ انتشار : 16-11-1393       توسط : منوچهر سرفلاح
برنامه ترم بهمن 93 کلیه رشته های گروه صنعت ) مهندسی فناوری مکانیک - ماشین افزار
ادامه...
 
فاقد اطلاعان